Lopende onderzoeken

Actuele onderzoeken:

Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO)

Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO)

Voor de periode 2020-2024 heeft het ETZ van de overheid subsidie gekregen om door middel van onderzoek de zorg voor hersentumorpatienten verder te verbeteren. Zie voor meer informatie de website van ZonMW en het ETZ Elisabeth. Hierbij gaat het om de combinatie van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek dat samenhangt met zeer specialistische zorg voor die niet door ieder ziekenhuis wordt geboden. Binnen TZO lopen er drie grote onderzoeken waarbij we de volgende vragen willen beantwoorden:

1. Hoe kan meer informatie ons helpen om de beste behandelkeuze te maken bij patiënten met hersentumoren? Kan het gebruik van kunstmatige intelligentie en het inventariseren van persoonlijke doelen de gemeenschappelijke besluitvorming tussen patiënt en arts verbeteren? Lees hier meer.

2. Welke nieuwe MRI-technieken en wiskundige methoden zijn er om de cognitieve functies (zoals geheugen en concentratie) te bepalen? En hoe kunnen we deze gebruiken om cognitieve problemen bij patiënten met een glioom na operatie te verminderen? Lees hier meer. 

3. Welke behandeling van een brughoektumor is het meest effectief en het minst belastend voor de individuele patiënt? Leer hier meer.

CAR (Cognition and Radiation) -B studie.

CAR (Cognition and Radiation) -B studie

In deze studie wordt het cognitief functioneren van patiënten met 11-20 hersenmetastasen na radiochirurgie dan wel radiotherapie op de gehele schedelinhoud prospectief geëvalueerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met P.E.J. Hanssens, radiotherapeut-oncoloog, tel. 013-2210400. Met onderstaand registratienummer kunt u informatie vinden over de CAR-Studie op clinicaltrials.gov 

CAR-Study B: NCT02953717

Voorspellingsmodel voor behandeling bij brughoektumoren

Voorspellingsmodel voor behandeling bij brughoektumoren

Het doel van deze studie is om een model te ontwikkelen dat voorspelt of de minst belastende behandeling – een hoge precisie bestraling – wel of niet succesvol zal zijn.  Als we dat weten, kunnen patiënt en arts de juiste behandelkeuze maken. Voor deze studie wordt de informatie die we uit MRI-scans kunnen halen uitvoerig geanalyseerd met computertechnologie. 

SIAP trial

SIAP

De Spine IntraAbdominal Pressure studie evalueert de buikdrukken (Intra Abdominal Pressuer , IAP) bij positionering van patienten in buikligging (prone positie) voor een rugoperatie. Dez studie maakt gebruik van opblaasbare positioneringskussens die ontwikkeld zijn Dr Depauw, neurochirurg, in samenwerking met Ergotrics, MedTech bedrijf. Het doel is om inzicht te krijgen in IAP bij operaties en bij neurochirurgische behandelingen en neurologische ziekten.

Kunstmatige intelligentie en persoonlijke doelen bij hersentumoren

Nieuwe lokalisatiemethoden voor cognitieve functies

SAFE trial

Facet studie

ENCASE II studie

Evaluatie van een in Nederland nieuw ontwikkeld hersenvlies

NWO-studie met de TUE over tractografie