PROTECT-U studie

Bij patiënten met een niet-gebarsten aneurysma in de hersenen wordt het aneurysma momenteel onbehandeld gelaten als het veronderstelde risico de behandeling hoger is dan de kans dat het aneurysma barst. Bij deze patiënten zijn ontsteking van de aneurysmawand en de bloeddruk van de patient risicofactoren die kunnen worden behandeld om barsten van het aneurysma of groei van het aneurysma te voorkomen.

PROTECT-U (Prospective Randomized Open-label Trial to Evaluate risk faCTor management in patients with Unruptured intracranial aneurysms) is de eerste gerandomiseerde studie om te onderzoeken of een medische interventie het risico op barsten van het aneurysma of groei van het aneurysma te verkleinen. Patiënten van 18 jaar of ouder met een niet-gebarsten aneurysma dat wordt vervolgd en niet wordt behandeld met een operatie of een behandeling via de lies (endovasculaire behandeling) komen in aanmerking deel te nemen aan deze studie.

Er wordt onderzocht of behandeling met acetylsalicylzuur 100 mg/dag plus intensieve bloeddrukbehandeling (gericht op een systolische bloeddruk <120 mmHg) het risico op barsten van het aneurysma of groei van het aneurysma verkleint.