Lopende onderzoeken

Zelf geïnitieerd

Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO)

Voor de periode 2020-2024 heeft het ETZ van de overheid subsidie gekregen om door middel van onderzoek de zorg voor hersentumorpatienten verder te verbeteren. Zie voor meer informatie de website van ZonMW en het ETZ Elisabeth. Hierbij gaat het om de combinatie van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek dat samenhangt met zeer specialistische zorg voor die niet door ieder ziekenhuis wordt geboden. Binnen TZO lopen er drie grote onderzoeken waarbij we de volgende vragen willen beantwoorden:

Deelnemend centrum