Stichting wetenschap en innovatie

De Stichting Neurochirurgie Brabant ondersteunt in sommige gevallen de opstart en de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek in de neurochirurgie.

Over de stichting

Om de beste zorg te kunnen blijven leveren is voortdurende innovatie en onderzoek nodig. Onderzoek dat daadwerkelijk een bijdrage levert aan de zorg en behandeling van patienten is kostbaar. Het vereist een professionele organisatie met wetenschappelijk gekwalificeerd personeel. Ondersteuning door research verpleegkundigen en coördinatoren is daarbij belangrijk voor het succesvol uitvoeren van een studie. Voor dergelijk onderzoek is meestal geen financiering beschikbaar vanuit het ziekenhuis. De stichting W & I ondersteunt het aanvragen van projecten en kan helpen met het rondkrijgen van de financiering.