Gamma Knife Centrum Tilburg

Een bestralingstoestel met de nauwkeurigheid van een chirurgisch mes

In Nederland is het Gamma Knife Centrum Tilburg een autoriteit op het gebied van radiochirurgische behandelingen. Het Gamma Knife is een bestralingstoestel met de nauwkeurigheid van een chirurgisch mes. Met dit apparaat is de meest precieze vorm van bestraling in het hoofd mogelijk.

Wereldwijd zijn meer dan 1 miljoen patiënten behandeld met het Gamma Knife. Sinds 2002 worden met dit bestralingstoestel in Tilburg tumoren in het hoofd, vaatafwijkingen in de hersenen en aangezichtspijn behandeld. Het Gamma Knife Centrum bevindt zich in het ETZ Elisabeth (route 75).

Het ETZ Elisabeth heeft de Gamma Knife Icon. Hiermee kan eenmalig (met een frame of masker) of in meerdere fracties (met een masker) bestraald worden.

De Gamma Knife is een bestralingsapparaat met daarin 192 radioactieve Cobaltbronnen. De smalle stralingsbundels van deze bronnen komen samen in één brandpunt; isocentrum genoemd.

Het Gamma Knife Centrum Tilburg is sinds 2017 een Reference Site voor Elekta, en organiseert Workshops en Observational Training over state-of-the-art Gamma Knife Radiosurgery.

Hierdoor:

  • kunnen we heel gericht een hoge bestralingsdosis toedienen, met een grotere kans op genezing of ziektecontrole;
  • komt minder straling in het omliggende normale hersenweefsel terecht en zijn er minder bijwerkingen;
  • is meestal slechts één bestraling nodig en kan de behandeling poliklinisch plaatsvinden. U hoeft dus niet opgenomen te worden en mag na een korte rustfase direct na de behandeling weer naar huis;
  • met het masker kunnen we meerdere dagen achter elkaar met kleinere doses bestralen, waardoor het mogelijk is grotere tumoren te behandelen;
  • en kunnen we bestralen op plaatsen in het hoofd waar dat voorheen niet mogelijk was zoals tumoren bij de oogzenuw. Dat biedt alternatieven voor risicovolle operaties