Dutch ICH Surgery Trial (DIST)

Onderzoek naar het effect van een nieuwe chirurgische behandeling van een spontane hersenbloeding.

Hoewel de zorg rondom patiënten met een hersenbloeding is verbeterd, zijn nieuwe, effectieve behandelingen uitgebleven. We onderzoeken of een nieuwe chirurgische behandeling succesvol is om de kans op overleven en zelfstandigheid na een hersenbloeding te vergroten. Bij deze operatie wordt door de neurochirurg het bloed door middel van een kijkoperatie via een klein gat in de schedel verwijderd. De nieuwe chirurgische behandeling wordt een minimaal-invasieve, endoscopisch-geleide operatie genoemd. Deze behandeling bestaat uit een aantal stappen. Allereerst wordt er een klein gat van ca. 1,5 cm in de schedel geboord. Hierdoor wordt een endoscoop (kijkbuis) ingebracht, die tot op de plek van de hersenbloeding wordt opgevoerd. Via deze endoscoop kan het bloed met een speciaal tril- en zuigapparaat worden verwijderd zonder het hersenweefsel verder te beschadigen. In eerder onderzoek toonden wij aan dat deze operatie veilig en technisch succesvol kan worden uitgevoerd. Of met deze operatie de kans op overleven en zelfstandigheid na een hersenbloeding groter is dan zonder deze operatie, is niet eerder in studieverband goed onderzocht en dat is dan ook het doel van de huidige studie.