Nieuw zorgpad voor patiënt met hypofysetumor

Tilburg, 2 maart 2021

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) heeft voor patiënten met een gezwel in de hypofyse de complete behandeling in een nieuw zorgpad vastgelegd. Patiënten komen daardoor sneller bij de juiste zorgverlener terecht, zonder onnodige wachttijden. Bovendien kunnen patiënten nu na de operatie één dag eerder naar huis.

Een zorgpad richt zich op de logistiek en afstemming van verantwoordelijkheden en werkzaamheden. Verpleegkundige Ingrid van Vugt nam ruim een jaar geleden het initiatief om alle oude werkprocessen onder de loep te nemen, te bundelen en te stroomlijnen. Van het moment dat de patiënt met een hypofysetumor wordt doorgestuurd naar het ETZ totdat die na zijn operatie één jaar later op controle komt bij de neurochirurg. “Ondanks de coronacrisis, hebben we het volledige zorgpad doorlopen. Met een werkgroep signaleerden we uiteindelijk maar liefst 29 knelpunten in het oude traject”, blikt Ingrid terug. “Dat varieerde van onvolledige verwijzingen tot operaties die heel lastig te plannen zijn, omdat er zoveel verschillende zorgverleners bij betrokken zijn.”

Multidisciplinair
Voor Ingrid was daarom al snel duidelijk dat het een multidisciplinair pad moet worden. “Daarom zijn onder anderen endocrinoloog Willy-Anne Nieuwlaat, KNO-arts Arvid Kropveld en neurochirurg Paul Depauw hier nauw betrokken bij geweest. Met ondersteuning van meerdere verpleegkundigen, polimedewerkers en secretaressen. Alle vernieuwde afspraken zijn in protocollen vastgelegd, bovendien is het zorgpad gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier. Een primeur voor het ETZ.”
Jaarlijks worden circa dertig tot vijftig patiënten met een hypofysetumor vanuit heel Brabant naar het ETZ doorverwezen. “Voor die patiënten is een goed functionerend zorgpad extra belangrijk, omdat blindheid dreigt als ze niet snel behandeld kunnen worden”, benadrukt Ingrid het belang van de gerealiseerde verbeteringen. “In het nieuwe zorgpad is ook een rol weggelegd voor de physician assistant, die patiënten controleert en de kwaliteitsregistratie verzorgt. Daardoor krijgen de specialisten ruimte om meer nieuwe patiënten te zien.”

FOTOBIJSCHRIFT:
Physician assistant Jannie Nooijen, neurochirurg Paul Depauw en verpleegkundige Ingrid van Vugt (r.) vieren de ingebruikname van het nieuwe zorgpad.

FOTO: ETZ Fotografie & Film I Maria van der Heyden.