Groei patiëntenstroom Gamma Knife zet door

Tilburg, 12 juni 2017

Het aantal patiënten voor het Gamma Knife Centrum Tilburg in het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) blijft toenemen. Om de toeloop aan te kunnen is de capaciteit uitgebreid van veertien naar zeventien patiënten per week. “Daardoor kunnen we tegenwoordig patiënten binnen dezelfde week gefractioneerde behandelingen aanbieden op vijf opeenvolgende dagen”, zegt Patrick Hanssens, radiotherapeut-oncoloog van het centrum.

Tijdens het symposium ter ere van het 15-jarig bestaan van het Tilburgse centrum kondigde hij afgelopen vrijdag 9 juni aan dat ‘indien nodig’ de behandelcapaciteit verder wordt uitgebreid. “Daardoor kunnen we patiënten met hersenmetastasen en aangezichtspijn – trigeminusneuralgie – binnen twee weken na aanmelding behandelen.” De groei van het centrum in Tilburg gaat door ondanks, en waarschijnlijk zelfs dankzij, de aankondiging dat ook het Antoni van Leeuwenhoek/Nederlands Kankerinstituut (AvL/NKI) in Amsterdam binnenkort een Gamma Knife in gebruik neemt en start met de fijnmazige bestralingen van afwijkingen in de hersenen.

Erkenning

”Dat is in feite de landelijke erkenning dat wij in Tilburg al vijftien jaar goed bezig zijn”, zegt neurochirurg Guus Beute, een van de organisatoren van het symposium. De microbestralingen van metastasen in het hoofd, zoals die door hem en zijn collega’s in Tilburg al vijftien jaar worden uitgevoerd, werden regelmatig kritisch gevolgd door andere specialisten. “Nu het AvL en straks ook de Isala Kliniek in Zwolle een Gamma Knife in huis hebben, zal er waarschijnlijk onder verwijzers minder schroom komen patiënten met afwijkingen in de hersenen door te verwijzen. Ik denk dat de groei nog wel zal doorzetten”, meent Beute.

In Tilburg zijn de afgelopen vijftien jaar ruim 8.200 patiënten met het Gamma Knife behandeld. In het eerste jaar werden 153 ‘bestralingen’ uitgevoerd, dat aantal is inmiddels gegroeid naar 752 bestralingen in 2016. De gastsprekers van het AvL bevestigden op het symposium dat het Gamma Knife, door de exacte bestralingsmethode, een hoge bestralingsdosis kan toedienen op een tumor of afwijking in de hersenen terwijl het omliggende, gezonde hersenweefsel minimaal wordt belast. Dit biedt ‘de hoogste kans op succes’.

Beste resultaat

Aan het symposium rond het jubileum van het centrum nam vrijdag een groot aantal specialisten uit binnen- en buitenland deel. Zij presenteerden onder meer onderzoeksmateriaal en vergelijkende studies naar de effecten van de meer traditionele behandelmethoden van metastasen in de hersenen in vergelijking tot een behandeling met het Gamma Knife. De algehele conclusie was dat met name voor kleine afwijkingen het Gamma Knife veruit het beste resultaat geeft met de minste schadelijke nevenwerking.

Lydia en Astrid, twee oud-patiënten, vertelden de zaal hoe zij ‘hun leven te danken’ hebben aan de behandeling in Tilburg. ”Ik kon nergens terecht”, aldus Astrid, die tot haar schrik op jonge leeftijd werd geconfronteerd met uitzaaiingen in haar hele lijf. ‘Ik had teveel metastasen in het hoofd en paste niet in het protocol voor een behandeling.” Patrick Hanssens vertelde haar zeven jaar geleden dat hij ‘niets te maken’ had met dat soort protocollen en behandelde de vrouw alsnog. “Ik ben door het Gamma Knife genezen”, gaf Astrid de toehoorders mee.

Hanssens wil het komende jaar met steun van ZonMw in het ETZ het succesvolle effect van bestralingen met het Gamma Knife aantonen bij de behandeling van patiënten met één tot twintig metastasen in hun hoofd. Hanssens: “In mijn ogen zijn niet de aantallen, maar alleen het totaalvolume van de metastasen een beperkende factor bij een succesvolle behandeling”, hield hij de bezoekers van het symposium voor.

FOTOBIJSCHRIFTEN:
Neurochirurg Guus Beute (r.) en radiotherapeut-oncoloog Patrick Hanssens in gesprek met patiënte Lydia. Spreker Bengt Karlsson (l.) van het Parkway Gamma Knife Centre in Singapore kijkt geamuseerd toe.
Astrid vertelt haar ervaringsverhaal tijdens het symposium: “Ik ben door het Gamma Knife genezen”.
Radiotherapeut-oncoloog Patrick Hanssens wil door onderzoek het succesvolle effect van bestralingen met het Gamma Knife aantonen.