Translationeel onderzoek

Translationeel onderzoek is de schakel tussen het fundamenteel onderzoek, van kapitaal belang voor elke vooruitgang, en het klinisch onderzoek, dat zich op patiënten richt.

Het doel van dit soort onderzoek

Doel ervan is dus het vinden van praktische toepassingen voor de recentste ontdekkingen in het fundamenteel onderzoek.

Dit soort onderzoek zorgt voor de overdracht en snelle vertaling van kennis en vernieuwende technologie naar diagnoses en behandelingen ten voordele van de patiënt. Multidisciplinaire teams, bestaande uit onderzoekers en clinici, werken samen aan de ontwikkeling en staan in voor tweerichtingsverkeer van de kennis: van de patiënt naar het fundamenteel onderzoek en van het fundamenteel onderzoek naar de patiënt.

Actuele (translationele) onderzoeken:

Het Project Topklinische zorg en Onderzoek (TZO) wordt ondersteund en uitgevoerd door een volledig onderzoeksteam, meer informatie via Topspecialistische Zorg en Onderzoek – Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (etz.nl) .

Er bestaan verschillende vormen van research of wetenschappelijk onderzoek. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen fundamenteel onderzoek, translationeel onderzoek en klinisch onderzoek.

CAR (Cognition and Radiation) -B studie.

CAR (Cognition and Radiation) -B studie

In deze studie wordt het cognitief functioneren van patiënten met 11-20 hersenmetastasen na radiochirurgie dan wel radiotherapie op de gehele schedelinhoud prospectief geëvalueerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met P.E.J. Hanssens, radiotherapeut-oncoloog, tel. 013-2210400. Met onderstaand registratienummer kunt u informatie vinden over de CAR-Studie op clinicaltrials.gov 

CAR-Study B: NCT02953717

Voorspellingsmodel voor behandeling bij brughoektumoren

Voorspellingsmodel voor behandeling bij brughoektumoren

Het doel van deze studie is om een model te ontwikkelen dat voorspelt of de minst belastende behandeling – een hoge precisie bestraling – wel of niet succesvol zal zijn.  Als we dat weten, kunnen patiënt en arts de juiste behandelkeuze maken. Voor deze studie wordt de informatie die we uit MRI-scans kunnen halen uitvoerig geanalyseerd met computertechnologie. 

SIAP trial (PI, Dr F. Van Eijs, anesthesiolooG0

Voorspellingsmodel voor behandeling bij brughoektumoren

De Spine IntraAbdominal Pressure studie evalueert de buikdrukken (Intra Abdominal Pressuer , IAP) bij positionering van patienten in buikligging (prone positie) voor een rugoperatie. Dez studie maakt gebruik van opblaasbare positioneringskussens die ontwikkeld zijn Dr Depauw, neurochirurg, in samenwerking met Ergotrics, MedTech bedrijf. Het doel is om inzicht te krijgen in IAP bij operaties en bij neurochirurgische behandelingen en neurologische ziekten.

Kunstmatige intelligentie en persoonlijke doelen bij hersentumoren

Nieuwe lokalisatiemethoden voor cognitieve functies

Actuele (translationele) onderzoeken:

Het Project Topklinische zorg en Onderzoek (TZO) wordt ondersteund en uitgevoerd door een volledig onderzoeksteam, meer informatie via Topspecialistische Zorg en Onderzoek – Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (etz.nl) .

Er bestaan verschillende vormen van research of wetenschappelijk onderzoek. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen fundamenteel onderzoek, translationeel onderzoek en klinisch onderzoek.

CAR (Cognition and Radiation) -B studie.

CAR (Cognition and Radiation) -B studie

In deze studie wordt het cognitief functioneren van patiënten met 11-20 hersenmetastasen na radiochirurgie dan wel radiotherapie op de gehele schedelinhoud prospectief geëvalueerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met P.E.J. Hanssens, radiotherapeut-oncoloog, tel. 013-2210400. Met onderstaand registratienummer kunt u informatie vinden over de CAR-Studie op clinicaltrials.gov 

CAR-Study B: NCT02953717

Voorspellingsmodel voor behandeling bij brughoektumoren

Voorspellingsmodel voor behandeling bij brughoektumoren

Het doel van deze studie is om een model te ontwikkelen dat voorspelt of de minst belastende behandeling – een hoge precisie bestraling – wel of niet succesvol zal zijn.  Als we dat weten, kunnen patiënt en arts de juiste behandelkeuze maken. Voor deze studie wordt de informatie die we uit MRI-scans kunnen halen uitvoerig geanalyseerd met computertechnologie. 

SIAP trial (PI, Dr F. Van Eijs, anesthesiolooG0

Voorspellingsmodel voor behandeling bij brughoektumoren

De Spine IntraAbdominal Pressure studie evalueert de buikdrukken (Intra Abdominal Pressuer , IAP) bij positionering van patienten in buikligging (prone positie) voor een rugoperatie. Dez studie maakt gebruik van opblaasbare positioneringskussens die ontwikkeld zijn Dr Depauw, neurochirurg, in samenwerking met Ergotrics, MedTech bedrijf. Het doel is om inzicht te krijgen in IAP bij operaties en bij neurochirurgische behandelingen en neurologische ziekten.

Kunstmatige intelligentie en persoonlijke doelen bij hersentumoren

Nieuwe lokalisatiemethoden voor cognitieve functies