SPIEGELINFORMATIE studie

Het doel van deze studie is het onderzoeken van de effectiviteit van spiegelinformatie voor het verminderen van de praktijkvariatie die bestaat voor de behandeling van een lage rughernia en van een lumbale kanaalstenose. Dit willen we doen door middel van het aanbieden van real-time data ten aanzien van deze ziektebeelden aan een aantal vakgroepen in verschillende ziekenhuizen.

Deze data laten de gemaakte behandelkeuzes zien in het eigen ziekenhuis ten opzichte van de benchmark, allen gecorrigeerd voor relevante patiëntkenmerken. Daarnaast willen we ook inzicht verschaffen in eventueel ingezette diagnostische middelen, kosten en uitkomsten na behandeling (zowel chirurgisch als conservatief). Deze data zullen elke drie maanden, gedurende een jaar, worden aangeleverd via de mail aan de verschillende vakgroepen (zowel de neurochirurgie, als de neurologie). De data zullen worden geanalyseerd tot een half jaar na afloop van de interventie.